Afdrukken

 

Missie
De missie van het Droogdok Jan Blanken is om een recreatief, educatief & historisch-museaal perspectief te realiseren. Het Droogdok Jan Blanken vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Vesting van Hellevoetsluis en is een belangrijk cultuurhistorisch monument en een unieke bezienswaardigheid binnen de Vesting als geheel.

Het beleid van de Stichting Droogdok Jan Blanken is er op gericht dat een bijdrage wordt geleverd aan leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en de nationale en internationale bekendheid van Hellevoetsluis door de unieke historische, maritieme en ecologische aspecten die aan Hellevoetsluis en omstreken verbonden zijn onder de aandacht te brengen van het brede publiek en daarmee Hellevoetsluis te maken tot een plaats waar men graag woont en die door bezoekers (toeristen) hoog wordt gewaardeerd.

Visie
De Stichting Droogdok Jan Blanken streeft naar continue verbetering bij de invulling van haar doelstellingen. Behoud, zorg en aanzet tot verdere ontwikkeling en verhogen van de attractieve waarde zijn de hoofdzaken van de visie op de toekomst. Hierin begrepen is het educatieve museale onderdeel van de doelstellingen van het Droogdok Jan Blanken, het tonen van een werkend monument. Stichting Droogdok Jan Blanken heeft haar eigen taak in het uitbouwen van het museaal beleid van het Droogdok. Verdere uitbouw van deze taken en activiteiten dient in relatie te staan tot het evenementenbeleid, het toeristisch-recreatief beleid, het cultuurbeleid van de gemeente Hellevoetsluis.